|      |      |      |      |      |      |      |   
Politică de confidenţialitate
Declaraţie de confidenţialitate
 
Declaraţie de confidenţialitate-ne serveşte pentru protecţia vieţii private a utilizatorilor nostriPuteţi, uita-te la Krk-Inforo gratuit pentru pagini, fără nici un angajament de a vă de identitate sau de a părăsi orice fel de date vă privatÎn caz că vă decideţi să utilizaţi serviciile noastre, este necesar să lăsaţi-ne datele dvs. personale, astfel încât, am putea finaliza rezervari de închiriere şi de a întrebat de serviciiDvs. de date cu caracter personal, rămâne protejatăVă asigurăm că sunt doar colectarea de informaţii care avem nevoie pentru a finaliza procedura noastră de serviciul nostru de rezervariÎn acest proces suntem doar folosind informaţiile pe care le primim direct de la tine

Turistička agencija KRK GABER ; Stjepana Radića 30 ; 51500 KRK ; Hrvatska ; info@krk-info.com ; 00385 51 221 676
SiteMap     Web created by MONKEY © 2008. All rights reserved.     SiteMap Generator
 
Preţurile sunt în EUR (Euro), de plătit în KN (Kuna), la o rata de cumpărare HNB (Banca Naţională Croată).
Krk apartamente • camere Krk • Krk private de cazare • case de vacanta • LastMinute Krk • o agentie de turism Krk • podul Krk • Rijeka Aeroport • Baska private de cazare • Krk apartamente • garsoniere • apartamente Hunedoara • cazare privata Lisburn • Consiliul Naţional de Turism din Krk • excursii insula Krk